Օգոստոսի 28-ին Գյորգյան Ֆուրմանի ծննդյան օրն է։

Հայտարարություններ
Գյորգյան Ֆուրման

Հիշե´ք

Օգոստոսի 28-ին ԵՊՀ զոհված ուսանող-ազատամարտիկ Գյորգյան Ֆուրմանի  ծննդյան օրն է։ /Տնտեսագիտական ֆակ./

Այլ Հայտարարություններ