Իշխանյան Վազգեն Ալեքսանդրի – Իրավաբանական ֆակուլտետ, ուսանող

ԵՊՀ Ազատամարտիկներ