Լալայան Գեղամ Ռաֆիկի – Ֆիզդաստիարակության և սպորտի ամբիոն, դասախոս

ԵՊՀ Ազատամարտիկներ
Այլ ԵՊՀ Ազատամարտիկներ