Ծերունյան Վարդան Ալեքսանի-Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ,ուսանող

ԵՊՀ Ազատամարտիկներ