Կետիկյան Արայիկ Ժիրայրի-Պատմության ֆակուլտետ,ուսանող

ԵՊՀ Ազատամարտիկներ