Կնյազյան Ակսել Պարգևի – Մեխանիկայի ֆակուլտետ, ուսանող

ԵՊՀ Ազատամարտիկներ