Հովհաննիսյան Լեռնիկ Լենդրուշի – Պատմության ֆակուլտետ, ուսանող

ԵՊՀ Ազատամարտիկներ
Այլ ԵՊՀ Ազատամարտիկներ