Հուլիսի 15-ին Բարբարյան Ներսեսի ծննդյան օրն է

Հայտարարություններ
Բարբարյան Ներսես

Հիշե´ք

Հուլիսի 15-ին զոհված ուսանող-ազատամարտիկ  Բարբարյան Ներսեսի /ռադիոֆիզիկայի  ֆակ./ ծննդյան օրն է:

Այլ Հայտարարություններ