Մակարյան Արմեն Հովհաննեսի – Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, դոցենտ, դասախոս

ԵՊՀ Ազատամարտիկներ