Պախալով Վալերի Բորիսի – Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, դասախոս

ԵՊՀ Ազատամարտիկներ
Այլ ԵՊՀ Ազատամարտիկներ