Մայիսի 12-ին Կոթոլյան Արմենի ծննդյան օրն է։

Հայտարարություններ
Կոթոլյան Արմեն

Հիշե´ք

Մայիսի 12-ին ԵՊՀ զոհված ուսանող-ազատամարտիկ Կոթոլյան Արմենի  ծննդյան օրն է։ /Ֆիզիկայի ֆակուլտետ/

Այլ Հայտարարություններ